به وبسایت جامع کارامدان خوش آمدید
www.karamadanjp.com

لیست طرح های خوداشتغالی

.
.

hihh
uhuhu

kjkj
hjh

ghg
hh

خود اشتغالی تضمینی
ابتدا یک سایت طراحی کنید.... طراحی به گونه ای باشد که مراجعه کنندگان به سایت نتوانند نظر و طرح حای دیگران را ببینند... آنگاه از مراجعین بخواهید که طرحهای خود اشتغالی حود را با شما در میان بگذارند.... سپس از میان انها بهترین ها را انتخاب کرده و مشغول به کار شوید.... با این سیستم دیگران هم به طرح شما آگاهی پیدا نکرده و دست زیاد نمیشود.... موفق باشید

صفحه بعدی